Liikeidea

Liikeidea määrittelee, kuinka yrityksen kohdeasiakkaan ongelma ratkaistaan tai tarve saavutetaan. Liikeidea voi vaihdella täysin ennen näkemättömästä innovaatiosta tuttuun ja perinteiseen liiketoimintaan. Liikeidean menestyminen perustuu ensisijaisesti asiakkaan valintaan.

Liikeidean synty

Jokainen yritys tarvitsee liikeidean, jonka perusteella liiketoimintaa lähdetään kehittämään. Liikeidea perustuu olettamukseen, että idealle löytyy riittävän laaja ryhmä maksavia asiakkaita kannattavan yritystoiminnan pyörittämiseksi.

Uusi innovatiivinen liikeidea

Innovatiivisella liikeidealla tarkoitetaan, että keksittyä ideaa vastaavaa tuotetta tai palvelua ei ole markkinoilla. Tässä tilanteessa voidaan myös puhua uudesta keksinnöstä. Tällöin liikeidealle ei ole suoranaista kilpailua, vaan kilpailu koostuu muun tyyppisistä ratkaisuista, joiden kanssa keksintö kilpailee asiakkaista.

Täysin uuden idean muuttaminen liiketoiminnaksi alkaa kohderyhmästä, jotka ottavat uuden keksinnön mielenkiinnolla vastaan.

Liikeidea perinteiselle liiketoiminnalle

Perinteisillä toimialoilla, joissa on useita identtisiä toimijoita, tarvitaan kipeästi liikeideaa yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi. Kilpailutilanteen ollessa tasainen, alan toimijat yleensä erehtyvät kilpailemaan hinnalla. Näin alan yritykset heikentävät omaa sekä koko alan liiketoimintaa.

Perinteisen, kovan kilpailun keskellä kamppaile yritys voi saavuttaa paremman markkina-aseman toimivalla liikeidealla, joka erottaa yrityksen kilpailijoistaan.

Liikeidean määrittäminen

Liikeidean määrittäminen lähtee kohdeasiakkaasta. Uudelle liikeidealle täytyy löytyä kohderyhmä, jotka ovat halukkaita maksamaan uudesta tuotteesta tai palvelusta. Liikeideaa määrittäessä on tärkeintä löytää kohdeasiakasryhmä, sekä selvittää olisiko kohderyhmään sopivissa asiakkaissa ostovalmiutta uudelle idealle.